O FIRMIE

Początek historii firmy ABT na rynku finansowym sięga 1995 roku. Jej działalność od początku ukierunkowana była na świadczenie usług z zakresu windykacji terenowej adresowanej, jako produkt dla banków i instytucji finansowych.

Przez długi okres firma zajmowała się również dochodzeniem roszczeń finansowych podmiotów gospodarczych, monitoringiem płatności, informacją gospodarczą, bezpieczeństwem transakcji finansowych oraz pośrednictwem w obrocie zobowiązaniami różnorodnych podmiotów gospodarczych.

W czerwcu 2008 roku firma ABT została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego jako ABT Beata Tymendorf Spółka Komandytowa, której głównym celem jest świadczenie usług z zakresu windykacji terenowej o zasięgu ogólnopolskim.

Powstająca Spółka, jako swoje podstawowe założenia przyjęła połączenie w swojej działalności podstawowego celu, jakim jest skuteczna windykacja roszczeń finansowych z poszanowaniem odrębności i indywidualności każdego wierzyciela.

Zakres  współpracy może być różny w zależności od oczekiwań klienta. Usługi firmy ABT Beata Tymendorf Spółka Komandytowa  to kompleksowo prowadzone działania i indywidualne podejście do powierzonych spraw, począwszy od wykonania zleconych zadań aż do momentu odzyskania środków pieniężnych. Firma proponuje usługi na najwyższym poziomie z wysoką skutecznością i szybkim terminem realizacji.

Działamy z pełnym poszanowaniem przepisów prawa. Nadrzędną zasadą naszej działalności jest dochodzenie roszczeń w sposób nienaruszający praw i wolności osoby dłużnika, przy jednoczesnym dbaniu o dobre imię i interesy wierzyciela.