KONTAKT

ABT Beata Tymendorf Spółka Komandytowa
08-110 Siedlce,  ul. Brzeska 76
tel.: + 48 25/644 00 15
faks +48  25/ 632 46 77
e-mail biuro@abt.biz.pl

Organ rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy - KRS
    KRS 0000307858, NIP 8212537217 , REGON 141470759