zasady poufności i ochrony informacji

Firma ABT świadcząc usługi outsourcingu zarządzania wierzytelnościami zapewnia zachowanie poufności wszelkich nieupublicznionych informacji uzyskanych od Zleceniodawcy. Zobowiązanie do zachowania poufności jest stałym elementem każdej umowy zawieranej z naszymi klientami.

Poufność danych, obok sprawności i skuteczności, jest absolutnym fundamentem świadczonych przez nas usług i czynnikiem niezbędnym w procesie uzyskiwania i utrzymania wysokiej renomy oraz pozycji rynkowej.

Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności ABT kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo przekazywanych informacji. Dotyczy to zarówno dokumentów, informacji i danych elektronicznych.