windykacja terenowa

Celem windykacji terenowej jest odzyskanie należności od dłużników, którzy nie reagują na monity telefoniczne i pisemne. Windykatorzy  firmy ABT prowadzą działania  mające na celu zmotywowanie dłużnika do dobrowolnej spłaty należności, oraz  rozpoznaniu jego kondycji finansowej i sytuacji majątkowej.

Do działań tych należą:

    windykacja bezpośrednia – kontakt osobisty z dłużnikiem
    negocjacje, zawieranie ugody i kontrola spłaty zadłużenia
    odbiór gotówki od dłużnika i przekazanie środków na konto Zleceniodawcy
    gromadzenie i weryfikacja danych o dłużniku ( dane teleadresowe, uzyskiwane środki finansowe i posiadany majątek)
    obiektywna ocena sytuacji dłużnika

Korzyści:

    poprawa płynności finansowej
    odzyskanie należności finansowych uznanych za trudne
    zdyscyplinowanie innych płatników
    możliwość obniżenia rezerw finansowych