windykacja przedmiotów zabezpieczających powstałe zobowiązania

Jedną z form zabezpieczeń stosowanych przez naszych Zleceniodawców jest ustanowienie własności na rzeczach, będących przedmiotem udzielonego kredytu, pożyczki czy też leasingu. ABT  prowadzi  windykację w/w przedmiotów - w tym organizowanie demontażu i transportu specjalistycznego. Przechowywanie przedmiotów odbywa się w przygotowanych i chronionych obiektach.  Wyspecjalizowane grupy windykacyjne są wspomagane usługami detektywistycznymi w zakresie  poszukiwania przedmiotów, w tym w powiadomieniu właściwych organów ścigania w przypadku ukrywania przedmiotu przez dłużnika.

Korzyści:

  poprawa płynności finansowej
  odzyskanie przedmiotu będącego zabezpieczeniem ze strony Wierzyciela
  redukcja kosztów związanych z próbą odzyskania przedmiotu zastawu, transportem i demontażem