usługi weryfikacji i fotoinspekcji

Usługa weryfikacji polega na sprawdzeniu wiarygodności osób i podmiotów gospodarczych starających się o kredyt/leasing przed zawarciem umowy i zaangażowaniem finansowym klienta.

Firma ABT oferuje usługi w zakresie :

weryfikacji miejsca zameldowania i zamieszkania potencjalnego kredytobiorcy
weryfikacji miejsca zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej
weryfikacji zaświadczenia o dochodach i zarobkach
weryfikacji nieruchomości
weryfikacja samochodów

Raport zawiera szczegółowe informacje dotyczące potencjalnego klienta, które pozwolą Zleceniodawcy podjąć decyzję w sprawie udzielenia kredytu. Do każdego raportu dołączona jest dokumentacja fotograficzna w formacie JPG.

Korzyści:

zmniejszenie ryzyka w związku z udzieleniem kredytu.
obniżenie kosztów związanych z samodzielną weryfikacją.