usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne realizowane są przez profesjonalistów – osoby posiadające niezbędne wykształcenie zawodowe oraz niezbędną do tego zawodu licencję.
Czynności detektywistyczne polegają na wyjaśnieniu zdarzeń, pozyskiwaniu informacji o osobach i przedmiotach do spraw cywilnych, karnych oraz innych spraw prowadzonych na podstawie ustaw szczególnych.

Usługi detektywistyczne  są prowadzone w dwóch zakresach jako :

działania prewencyjne w postaci wywiadu gospodarczego lub działań sprawdzających ( np. do oceny scoringowej)

Celem działań prewencyjnych jest m.in.
  • ustalenie i potwierdzenie tożsamości, adresów zameldowania, zamieszkania i czasowego pobytu
  • sprawdzenie wiarygodności osób i podmiotów gospodarczych starających się o kredyt/leasing/zakup usług lub produktów
  • badanie zdolności płatniczej osoby fizycznej lub firmy

działania wywiadowcze mające na celu odzyskanie należności szczególnie trudnych: gdy dłużnik się ukrywa, wierzytelności, które były już poddane procesowi windykacji, które są w trakcie działań sądowych lub komorniczych lub tych z wydanym postanowieniem o bezskuteczności działań komorniczych.

Celem działań wywiadowczych jest m.in.:
  • odnalezienie dłużnika
  • ustalenie jego adresu zamieszkania, miejsca pracy, prowadzenia działalności
  • w razie śmierci dłużnika wskazanie spadkobierców
  • określenie prognozy odzyskania długu
    Działania detektywistyczne prowadzone są w stosunku do  osób fizycznych jak i podmiotów  gospodarczych w miejscu zamieszkania , pobytu, pracy czy prowadzenia działalności dłużnika oraz w organach rejestrowych, urzędach administracji państwowej i innych instytucjach mogących udzielić poszukiwanych informacji.

Korzyści:

weryfikacja i obiektywna ocena sytuacji finansowej dłużnika (podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych)
rzeczowa ocena przed wszczęciem działań sądowo egzekucyjnych