wywiad gospodarczy

Istotą wywiadu gospodarczego jest dostarczenie Zleceniodawcy informacji o jego potencjalnych kontrahentach. Posiadanie odpowiedniej wiedzy w tej materii pozwala na podjecie odpowiedniej decyzji w planowanych przedsięwzięciach gospodarczych.
W ramach tej usługi ABT przeprowadza wiele działań, gromadząc dane na temat wskazanego podmiotu gospodarczego. Zgromadzone informacje podlegają ocenie i weryfikacji, a efekt tej pracy, przekazywany jest Zleceniodawcy w formie czytelnego raportu. Opcjonalnie w oparciu o zgromadzone dane dokonywana jest ocena ryzyka finansowego i sytuacji finansowej. Możliwe jest również prowadzenie innych działań ( np. gromadzenie dokumentacji fotograficznej)

Korzyści:

  minimalizacja ryzyka finansowego
  okresowa kontrola kontrahentów korzystających z tzw. „Kredytów Kupieckich”
  weryfikacja informacji o dłużniku i zmian w jego sytuacji finansowej w celu prowadzenia skutecznej egzekucji komorniczej
  kompleksowy, szybki i tani sposób uzyskiwania danych o podmiotach gospodarczych